Ester 2.0

I vinter står Ester på torra land efter att ha legat i vattnet de tre senaste åren. Göralistan är lång och huvudmålet är att öka sjövärdigheten och komforten så att vi kan börja ge oss av på längre seglingar. En av de viktigase åtgärderna är att reparera en gammal skada bakom kölen som börjat läcka under senare år. Samtidigt med att reparatören gör sitt jobb med skadan håller vi själva på och skrapar rent botten för en  epoxybehandling i åtta lager senare i vår.
Vi jobbar på att sjösätta en tipptopp Ester i version 2.0 den 1 april. Får se om vi lyckas hålla den planen.