Ankarspelet monterat

Nu är ankarspelet på plats i babords förluckshalva. Vi kommer att montera tillbaka luckorna redan i helgen, men innan vi kan börja använda spelet kommer vi att behöva förstärka luckan som spelet sitter monterat i. Antagligen kommer det bli en rejäl rostfri plåt som kommer att skruvas fast i skottet mellan draggboxen och förpiken.