Ester lever!

Det var ett tag sedan det hände något på Esters hemsida och det är faktiskt inte helt missvisande. Sensommaren och hösten 2003 har varit väldigt lugn för Esters del. Det beror dels på ett stort motorproblem och dels på att halva besättningen har varit upptagen med resultatinriktad segling på annat håll.
Vad gäller motorproblemet resonerar vi som bäst kring alternativen renovering, nyköp eller köp av begagnat. Just nu lutar det åt nyköp men oavsett beslutet så kommer det bilder och information vad det lider här på Esters hemsida.