Blöt hemfärd


Det här skulle några minuter sernare bli det tätaste regn vi upplevt till havs. Sikten var verkligen inte mer än några meter och GPS:en tappade kontakten med sina sateliter. Det var ändå relativt odramatiskt då vi ju inte var långt hemmifrån. Några fler bilder här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.