Sjösatt och riggad!

I måndags sjösattes och riggades Ester. Det märks att vi haft henne i några år nu för det hela gick otroligt smidigt. Helgen ägnades nästan helt åt riggen som nu fått all el omdragen i ett PVC-rör som löper genom hela masten. I masttoppen har ett nytt fäste monterats så att både den nya vindflöjen och vindexen kan samsas om utrymmet. Även en hemmagjord diodbelysning för vindexen fick plats i ett av hålen.
Ett stort tack till er som hjälpte till vid påmastningen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.