Ruffbordet och lister


Vädret var ju inte så inbjudande för arbete vid båten idag så det fick bli till att jobba vidare i snickeriet. Efter några veckors jobb är nu ruffbordet klart att monteras tillbaka. En av kantlisterna saknades sedan tidigare men jag kunde tur nog använda en del av det slaktade toaskåpet (mer om det senare) till att forma en ny. Efter någon kvarts slipande gick den knappt att skilja från förlagan!
Som synes är även listerna, som monterades ner för några veckor sedan i rätt så dåligt skick, nu efter skrapning, slipning och lackning färdiga att sättas på plats.