Vilken helg!

Vilken helg! Efter flera veckors arbete i snickeriet kom den första helgen med riktigt båtjobbarväder! På bilden nedan har mantåget just monterats ner för renovering. Det blir antagligen ny vit krympslang kring vajrarna och fyra nya stöttor. De gamla är VÄLDIGT krokiga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.